Schikking vierde zondag

Jeremia 29: 1-14

Jeremia schetst hier Gods toekomstplannen met zijn volk die als ballingen in Babel leven. Het is een verheugende boodschap! God heeft hun geluk voor ogen en zal hen terug laten keren uit ballingschap naar Jeruzalem! Maar voordat het zover is roept hij het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor Vrede en Voorspoed, ook in het belang van hun eigen bloei. Hij waarschuwt voor de misleidingen van valse profeten die hen naar de mond praten maar niet namens God. Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen!
Symboliek: De bol is nog groener geworden, er is hoop! De gebonden bremtakken vormen de ‘V’ van het Vredesteken. De tulp in het midden symboliseert het gebed.

Meditatieve tekst:
Bloem
als gevouwen handen. 
Biddend
om het Vredesteken 
uit de hemel.

te Schoonhoven en Willige Langerak