Schikking vijfde zondag

Jeremia 32: 1-15 en 42-44

Koning Sedekia heeft Jeremia gevangen gezet vanwege zijn onheilsboodschap. 
Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen en daarmee te lossen. Zo zal het land in familiebezit blijven en nooit het eigendom van de koning van Babel worden. God zorgt voor rechtvaardigheid.
Symboliek: Het gras op de bol verwijzen naar het land. Driekleurige viooltjes, symboliseren de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. Het puntvormig lijnnervig blad is het teken voor de rechtvaardige.

Meditatieve tekst:
De aarde
bezitten, gebruiken … te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.