Niet alleen

www.nietalleen.nl

Kerken en lokale organisaties bundelen krachten

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #Nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. Want, samen ben je meer dan alleen.

Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via www.nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322.  Op het platform wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland. 

De meeste hulpvragen zijn van mensen die graag even een praatje willen maken. Een andere vaak terugkerende vraag is om hulp bij boodschappen. Verder wordt er bijvoorbeeld om ondersteuning bij mantelzorg gevraagd of zoeken mensen hulp bij het gebruiken van tablet, laptop of telefoon.
Via het telefoonnummer en de website zijn er inmiddels honderden van dit soort hulpvragen binnengekomen en ook opgelost.

Dagelijks presenteren Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart op NPO1 rond 16.15 een overzicht van initiatieven en hulpvragen die via Nietalleen zijn opgepakt.

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij Nietalleen.
Ook de Hoeksteen is inmiddels aangemeld. Zo kunnen mensen van buiten onze gemeente ons ook vinden

Mocht u een hulpvraag hebben, dan kunt u zich aanmelden. Maar natuurlijk is het ook nog steeds mogelijk om uw vraag  rechtstreeks te sturen naar de diakonie van de Hoeksteen. Dat kan via:

Gerrit Tuls 06-22591150
Huig Schouten 0182-615863