Stilte

De stilte zoeken is goed, om de verbinding te zoeken tussen God en jezelf. Er kan een stilte ontstaan die niet meer troostend is, maar een last wordt. Er kan een stilte ontstaan die al deel uit maakt van het lijden, zoals dat bij Jezus ook zo was.

Een minuut aardse stilte