Wisseling van de wacht

Op zondag 14 juni a.s. is er een aantal ambtsdragers die hun ambtstermijn beëindigen en mogen we een weer een groot aantal nieuw gaan begroeten.Het zijn Theo Voorrips (die de maximale termijn van acht jaar heeft volgemaakt), Anky Rijneveld (die er zes jaar heeft opzitten) en Adrie Schouten (die deze taak vier jaar heeft vervuld). Henk van Riemsdijk, Rob Traast, Ingrid van Gijzen en Jan Willem Duits hebben er vier jaar opzitten, maar verlengen hun termijn met twee jaar.

Van de pastoraal medewerkers zullen Dinie Littel en Gesien Houweling hun taak beëindigen. Annet Viergever en Annet van der Kooij verlengen hun termijn met twee jaar.

Inmiddels zijn vier nieuwe ouderlingen en vier pastoraal medewerkers gevonden: Sonja Hoogendoorn, Hans Vaatstra, Arie van Mazijk en Chris Westerlaken willen de taak van ouderling op zich nemen en Jurgen Eijzinga, Martin de Vries,  en Lineke Aantjes nemen de taak van pastoraal medewerker op zich. Zij zullen op 14 juni worden bevestigd.
Dit jaar zijn er geen nieuwe diakenen nodig.

De vacature voor een jeugdouderling blijft helaas wel staan.

Van de wijkmedewerkers nemen Mirjam Bontan, Adrie van den Berg, Willy van der Horst, Jolanda Houdijk, Sjanie Buijserd, Tineke Hunink afscheid. Er wordt dus nog een flink aantal wijkmedewerkers gezocht.