Avondmaalscollecten

De opbrengsten vanuit de Avondmaalscollecten zullen worden gedoneerd aan het Armoedefonds.

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheids-problematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

  • 939.000 Nederlanders leven in armoede.
  • 56.000 mensen staan onder bewindvoering vanwege schulden.
  • 584.000 huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen.
  • 251.100 kinderen groeien op in armoede.

Al deze mensen zijn door hun financiële problemen vaak afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Het Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale hulporganisaties, zodat zij hun onmisbare werk voor mensen die in armoede leven kunnen voortzetten.
Gedurende het jaar zullen wij u verder informeren over deze stichting, en de projecten die zij ondersteunen. Mocht u nu alvast meer willen lezen, verwijzen wij u graag naar de website: https://www.armoedefonds.nl.

De diakenen