Voedselbank

Uw diakenen willen het werk van de voedselbank bij zoveel mogelijk gemeenteleden onder de aandacht brengen. Het vele vrijwilligerswerk van de voedselbank dient onze steun en aandacht te krijgen. Daarom doen wij in de Hoeksteen mee met het ‘product van de maand’.
Iedere eerste zondag van de maand tijdens de ochtend- en avonddienst is er voor elk gemeentelid de mogelijkheid om een product mee te nemen naar de Hoeksteen. Voor aanvang van de kerkdienst is er een diaken in de hal aanwezig om de levensmiddelen in ontvangst te nemen. Het gaat hierbij om één productsoort per maand.
Welk product aan de beurt is, kunt u vinden op de website, de Samen en de zondagsbrief.

Voor zondag 7 november is dat een blikje vis.

Op de tafel staat ook een potje waarin u geld kunt doneren voor de Voedselbank.
We hopen dat u (weer) mee doet.

Uw diakenen