Actie Voedselbank

De hele maand oktober is het mogelijk om iets mee te nemen voor de Voedselbank IJssel en Lek. Het gaat deze maand om

een blik of pot groente.

U kunt het ‘product van de maand’ inleveren door dit te plaatsen op de tafel in de hal, voorafgaand aan alle diensten. Ook is het mogelijke via een financiële bijdrage in het gereed staande potje of via de Appostel-app. Wij hopen weer op een overvloedige bijdrage.
Alvast bedankt!

Uw diakenen

 

Bedankbrief Voedselbank – 9 december 2021

te Schoonhoven en Willige Langerak