Voedselbank

De maandelijkse inzamelingsacties waarbij de diaconie de ingezamelde producten afrondt op 100 stuks per inzameling gaan vanwege de coronacrisis niet door. De diaconie heeft afgelopen periode wel een passende gift overgemaakt aan de voedselbank zodat de uitgifte van pakketten zonder problemen door kan gaan. Ook in de toekomst blijft de diaconie dit doen.

BEDANKBRIEF i.v.m. GIFTEN


Uw diakenen willen het werk van de voedselbank bij zoveel mogelijk gemeenteleden onder de aandacht brengen. Het vele vrijwilligerswerk van de voedselbank dient onze steun en aandacht te krijgen. Daarom doen wij in de Hoeksteen mee met het

‘product van de maand’

Iedere eerste zondag van de maand is er voor elk gemeentelid de mogelijkheid om een product mee te nemen naar de Hoeksteen.
Het gaat om één productsoort per maand.
Voor aanvang van de kerkdienst is een diaken in de hal aanwezig om de levensmiddelen in ontvangst te nemen.

Welk product aan de beurt is, kunt u vinden in de Samen en de zondagsbrief.