Actie Voedselbank

De hele maand mei is het mogelijk om iets mee te nemen voor de Voedselbank IJssel en Lek. Het gaat deze maand om

blikjes vis.

U kunt het ‘product van de maand’ inleveren door dit te plaatsen op de tafel in de hal, voorafgaand aan alle diensten. Ook is het mogelijke via een financiële bijdrage in het gereed staande potje of via de Appostel-app.

In de maand juni kunt u een pot pindakaas inleveren voor de voedselbank. Wij hopen weer op een overvloedige bijdrage.
Alvast bedankt!

Uw diakenen

 

Bedankbrief Voedselbank – 9 december 2021

te Schoonhoven en Willige Langerak