Voedselbank

Uw diakenen willen het werk van de voedselbank bij zoveel mogelijk gemeenteleden onder de aandacht brengen. Het vele vrijwilligerswerk van de voedselbank dient onze steun en aandacht te krijgen. Daarom doen wij in de Hoeksteen mee met het

‘product van de maand’

Iedere eerste zondag van de maand is er voor elk gemeentelid de mogelijkheid om een product, dat vooraf bekend is gemaakt, mee te nemen naar de Hoeksteen. Te denken valt aan koffie, wasmiddel, groenten in pot, frisdrank, rookworst, pastasaus, enzovoort. Het gaat dus om één productsoort per maand.

Welk product aan de beurt is, kunt u vinden in de Samen, de zondagsbrief en op de website.

Voor aanvang van de kerkdienst is een diaken in de hal aanwezig om de levensmiddelen in ontvangst te nemen.