Collectes en overige gaven

Geachte gemeenteleden,

Collecteren in de kerk met collectezakken en contant geld was de norm. Alle andere betalingen aan onze kerk, gaan veelal via bankoverschrijvingen.
De collectes in ons kerkgebouw gaan via schalen en collectezakken bij de uitgang, maar omdat het storten van contant geld steeds moeilijker wordt (in Schoonhoven/Krimpenerwaard is daar geen mogelijkheid meer voor)
informeren wij u over de betaalmogelijkheden die onze kerk op dit moment biedt.

Sinds november 2020 kunt u uw bijdrage aan collectes en andere doelen ook via de Appostel App overmaken.
Betalingen aan acties en doelen zoals Aktie Kerkbalans, Solidariteitskas, Samen, Eindejaaractie etc. worden al per bankoverschrijving afgehandeld, maar dit kan nu ook via de Appostel App snel en eenvoudig gebeuren.

De Hoeksteengemeente

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, solidariteit, kerkblad Samen en eindejaaractie kunt u overmaken naar de bankrekening van Prot Gemeente De Hoeksteen  NL 07 INGB 0000 5514 36 onder vermelding van het doel.

Voor de betalingen van de collectegelden kunt u gebruikmaken van de bankrekening NL57 ABNA 0481 7424 68 ten name van CKRM PG de Hoeksteen

Maakt u gebruik van de Appostel App dan kunt betalen door het betreffende doel aan te tikken. De aangegeven doelen kunnen per week wisselen. Bij gebruik van de App kunt u in één handeling voor zowel De Hoeksteen als voor de Diaconie uw bijdrage overmaken.
Dit is ook mogelijk door het scannen van de QR-code.

Diaconie

Uw bijdrage voor de diaconie voor de Actie Kerkbalans kunt u overmaken naar de rekening NL70 INGB 0001 2103 87  t.n.v. Coll. v. diakenen v.d. prot. gem. De Hoeksteen.

Alle andere gaven aan diaconie zoals de wekelijkse collecte(s), ZWO, gerichte wekelijkse doelen, Voedselbank etc. kunt u overmaken naar bankrekening   NL25 ABNA 0481 7172 42 t.n.v. de Diaconie onder vermelding van het doel.

Voor uw gaven aan de diaconie kunt u ook gebruik maken van de Appostel App. Door een doel en een bedrag aan te tikken wordt dit automatisch naar de betreffende diaconierekening overgeschreven.

Wij hopen dat het bovenstaande overzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn om gaven aan onze kerk en diaconie te geven.

Bij vragen kunt u contact op nemen met Foppe Haanstra, 06 52539024.

Namens de diaconie en het college van kerkrentmeesters