Collectes en overige gaven

Geachte gemeenteleden,

Collecteren in de kerk met collectezakken en contant geld was de norm. Alle andere betalingen aan onze kerk, gaan veelal via bankoverschrijvingen. Sinds november 2020 kunt u uw bijdrage aan collectes en andere doelen via de Appostel App overmaken. De collectes in ons kerkgebouw gaan sinds de coronacrisis, via schalen bij de uitgang.
Als de kerkdiensten weer normaal gehouden kunnen worden verwachten wij dat niet alle kerkbezoekers de collectezakken willen aannemen en doorgeven en contant geld mogelijk willen vermijden. De schalen bij de uitgang kunnen dan weleens een blijvende vorm van collecteren worden. Het afstorten van contant geld wordt ook steeds moeilijker. In Schoonhoven/ de Krimpenerwaard is daar geen mogelijkheid meer voor.
Daarom informeren wij u bij over de betaalmogelijkheden die onze kerk u op dit moment biedt.

Uw bijdrage aan de collectes die normaal in de kerk worden gehouden kunt u per bankoverschrijving of per Appostel App overmaken. Dat kan wekelijks maar uiteraard ook maandelijks of in een andere termijn gedaan worden.

Acties en doelen zoals Aktie Kerkbalans, Solidariteitskas, Samen, Eindejaaractie etc. worden al per bankoverschrijving afgehandeld. Maar wij bieden ook de mogelijkheid deze acties via de Appostel App snel en eenvoudig af te handelen.

De Hoeksteengemeente

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, solidariteit, kerkblad Samen en eindejaaractie kunt u overmaken naar de bankrekening van Prot Gemeente De Hoeksteen  NL 07 INGB 0000 5514 36 onder vermelding van het doel.

Voor de betalingen van de collectegelden kunt u gebruikmaken van de bankrekening NL57 ABNA 0481 7424 68 ten name van CKRM PG de Hoeksteen

Maakt u gebruik van de Appostel App dan kunt betalen door het betreffende doel aan te tikken. De aangegeven doelen kunnen per week wisselen. Bij gebruik van de App kunt u in één handeling voor zowel De Hoeksteen als voor de Diaconie uw bijdrage overmaken. Dit is ook mogelijk door het scannen van de QR-code.

Diaconie

Uw bijdrage voor de diaconie voor de Actie Kerkbalans kunt u overmaken naar de rekening NL70 INGB 0001 2103 87  t.n.v. Coll. v. diakenen v.d. prot. gem. De Hoeksteen.

Alle andere gaven aan diaconie zoals de wekelijkse collecte(s), ZWO, gerichte wekelijkse doelen, Voedselbank etc. kunt u overmaken naar bankrekening   NL25 ABNA 0481 7172 42 t.n.v. de Diaconie onder vermelding van het doel.

Voor uw gaven aan de diaconie kunt u ook gebruik maken van de Appostel App. Door een doel en een bedrag aan te tikken wordt dit automatisch naar de betreffende diaconierekening overgeschreven.

Wij hopen dat het bovenstaande overzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn om gaven aan onze kerk en diaconie te geven.

Bij vragen kunt u contact op nemen met Foppe Haanstra, 06 52539024.

Namens de diaconie en het college van kerkrentmeesters

te Schoonhoven en Willige Langerak