Schikking Aswoensdag

Jeremia 14: 7-12 en 19-22

Een van God afgedwaald volk, zit in zak en as vanwege de grote droogte en de Heer die geen behagen meer in hen schept. Ze komen tot bezinning en smeken God om hulp. Ze vestigen hun hoop op Hem! 
Op Aswoensdag start een periode van bezinning: wie zijn wij, wat doen wij? Welke parallellen trekken we tussen dit verhaal en nu? 

Meditatieve tekst:
Hosanna verstomd. 
Palmtakjes van toen 
verdroogd, verbrand. 
Droge Aarde 
gedragen kruis.