Schikking Palmpasen

Voor deze zondag is een alternatieve Palmpasenstok gemaakt die symboliseert dat het kruis de aarde draagt om haar te redden. De slinger met 12 noten staan symbool voor de discipelen en de 30 abrikozen voor de zilverlingen. De takjes aan de voet van het kruis staan voor de palmtakken van de intocht.

Meditatieve tekst:
Hosanna! 
roept het volk. 
De twaalf juichen,
vrezen verraden. 
Levende aarde.

te Schoonhoven en Willige Langerak