Sobere maaltijden

SOBERE MAALTIJDBIJEENKOMSTEN 
in Schoonhoven

In de tijd van voorbereiding op Pasen zullen er vanuit de diverse geloofsgemeenschappen in Schoonhoven op vier vrijdagen sobere maaltijd bijeenkomsten worden gehouden. Tijdens de bijeenkomsten eten we een eenvoudige maaltijdsoep, met daarbij droog brood.

De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter. Wij rennen en vliegen en zijn vaak druk. Een maaltijd kan bij uitstek uitnodigen om stil te staan bij elkaar en bij het leven. We zullen enkele liede­ren zingen en luisteren naar een Woord uit de Bijbel dat van betekenis kan zijn voor onze tijd.
De sobere maal­tijden staan ook in het teken van solidariteit met minder­bedeel­den. Elke bijeenkomst zal er een collecte gehouden worden voor een goed doel. Aan deelname aan de maaltijd(en) zijn verder geen kosten verbonden.

Iedereen, jong tot oud(er), is welkom tijdens één, twee, drie, of alle vier de maaltijden. Op de volgende data is een sobere maaltijd gepland:

  • 1 maart             De Hoeksteen
  • 8 maart             De Bron
  • 15 maart          De Overkant
  • 22 maart          De Ark

Iedereen is welkom vanaf 17.45 uur. De maaltijd start om 18.00 uur en na de klok van zevenen sluiten we de bijeenkomst af met een kop koffie en thee.

We vinden het fijn als we ongeveer weten hoeveel pannen soep we mogen koken. Laat het daarom even weten als je deelneemt aan een bijeenkomst. Opgeven voor een sobere maaltijd kan bij: geerilda.verstoep@gmail.com, of een berichtje naar: 06–22404090.

We hopen velen te mogen ontmoeten!