Bevestiging Jacob Rüb


Op het moment dat dit stukje wordt geschreven (13 oktober 2019) zijn Jozien Hoogeweij, Jannie Poot en Aad de Winter ca. 3.500 kilometer hiervandaan op bezoek in Marks (Rusland). 

De aanleiding voor dit bezoek is tweeledig: in de eerste plaats werd op 13 oktober jl.  in de Drieënigheidskerk in Marks ds. Jakob Rüb als nieuwe predikant aan de gemeente verbonden. In de tweede plaats werd de kerk in Marks, na een jarenlange periode van restauratie, opnieuw ingewijd.

Ds. Jakob Rüb, die in januari 2019 samen met zijn vrouw Irina in onze kerk kennis is komen maken, heeft het dappere besluit genomen om Duitsland, waar hij het predikantswerk 30 jaar heeft uitgeoefend, te verruilen voor Marks. 
In Marks volgt hij de onlangs gepensioneerde predikant Wolodja Rodikow op.
De afgelopen drie maanden was Jakob al veel in Marks, waar hij zich voorbereidde op zijn ambtswerk en inmiddels een groot netwerk heeft opgebouwd.

Jakob is een enthousiast samenbinder en samen met Irina ziet hij deze uitdaging als een roeping.
Doordat hij is geboren en opgegroeid in Kazachstan, als kind van Wolgaduitsers, spreekt hij zowel Russisch als Duits.

Het kerkgebouw, dat onder Stalin door de staat in beslag is genomen en een andere bestemming had gekregen, is een aantal jaren geleden weer aan de kerk in eigendom teruggegeven. Het gebouw was echter sterk in verval geraakt en de arme kerkelijke gemeente kon onmogelijk de noodzakelijke restauratie bekostigen.
Een welgestelde zakenman, die zijn zoon en latere kerkenraadsvoorzitter, in deze kerk had laten dopen, trok zich het lot van de kerkgemeenschap aan en heeft zich ingezet om geld en materialen bijeen te brengen voor de restauratie.
Het resultaat mag er zijn!

De feestelijke kerkdienst in de goedgevulde prachtige kerk werd omlijst met schitterende muziek.
Nadat Jakob werd gezegend door vijf hoge kerkelijke functionarissen, hield hijzelf de preek, afwisselend in het Russisch en in het Duits, recht uit het hart. Het was een dienst met indrukwekkende en soms ook emotionele momenten.

Na de dienst volgden toespraken, o.a. van de aartsbisschop en de bisschop van de Lutherse kerk, van de burgemeester van Marx, de plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken, de zakenman die voor de financiering van de restauratie had gezorgd, de rooms-katholieke bisschop, de patriarch van de Russisch orthodoxe kerk, en nog diverse anderen.

Samen met de vertegenwoordigers uit Potsdam hebben wij Jakob toegezegd dat hij voorlopig kan rekenen op onze financiële ondersteuning om het dienende en leidende werk als herder in Gods gemeente in Marks mogelijk te maken.
Wilt u ook donateur worden van het diaconale project Marks of meer informatie hierover lezen, kijk dan hier

Hieronder staan twee filmpjes, die tijdens de bevestigingsdienst op 13 oktober jl. gemaakt zijn: