Vertrouwen

We hebben nu nodig dat in ieder geval de politici elkaar weer wat gaan vertrouwen. En die dat vertrouwen weer gaan uitstralen naar de samenleving! Dit alles geldt trouwens ook voor een huwelijk, een gezin, een familie, een kerkelijke gemeente.