Bloemen in de kerk

Er hangt weer een nieuwe bloemenkalender in de hal van de kerk.

Iedere zondag geven we namens de gemeente twee boeketjes of bloemstukjes aan gemeenteleden die iets te vieren hebben of ziek zijn, enz. Dit wordt door een aantal vrijwilligers verzorgd.
Om dit te kunnen bekostigen, wordt u vriendelijk verzocht uw naam en telefoonnummer in te vullen op de kalender in de hal van de kerk, zodat we gemeenteleden blij kunnen maken met een bloemetje en tijdens de kerkdiensten kunnen genieten van mooie bloemen.


Een richtbedrag is € 10,- per bloemetje (dus € 20,- per zondag). Wanneer u meer geeft, houden wij toch dit bedrag aan om met de feestdagen een groter bloemstuk te kunnen neerzetten. Wilt u minder geven dan is dat natuurlijk ook goed. Voelt u zich daar vrij in.Wij hopen dat de bloemenkalender weer in zijn geheel wordt gevuld, dan hoeven we geen beroep op de diaconie te doen. In de week voordat u de bloemen schenkt, wordt u – indien nodig – nog even gebeld om u aan uw bijdrage te herinneren.
U kunt een datum kiezen die voor u een bijzondere betekenis heeft of zomaar.

– Het geld kunt u overmaken op de algemene rekening van de kerk: CKRM PG De Hoeksteen NL 12ABNA 0618 6428 70 onder vermelding van: Bloemen, uw naam en de datum waarop U de bloemen schenkt.

– Ook kunt U een envelop afgeven bij Janie de Bruin, Robert Kochlaan 30, tel. 320350 of bij Lidy van Dop, Elzenstraat 34, tel. 382925.

– In verband met corona kunt U ook digitaal inschrijven op de kalender. Stuur dan een mail naar janie.de.bruin@planet.nl.

Alvast hartelijk bedankt,

de bloemendames