Bloemenkalender

Geef ook eens een bloemetje weg!

De bloemen die elke zondag bij de dienst in de kerk staan, geven we namens de Hoeksteen aan twee gemeenteleden die ziek zijn, iets te vieren hebben of extra aandacht nodig hebben enz. Dit wordt door een aantal vrijwilligers verzorgd.

Vindt u het leuk om de kosten voor een zondag voor uw rekening te nemen, schrijf dan uw naam en telefoonnummer op de nieuwe bloemenkalender voor 2022 in kleine halletje van de kerk. U kunt bijvoorbeeld een datum kiezen die voor u een bijzondere betekenis heeft. Het is ook mogelijk om uw keuze te mailen naar janie.de.bruin@planet.nl.

Hoe kun je betalen? 
– Door uw bijdrage over te maken naar: CKRM PG De Hoeksteen NL12ABNA0618642870 onder vermelding van: Bloemen, uw naam en de datum waarop u de bloemen schenkt. 
– Contant geld kunt u in een envelop afgeven bij Janie de Bruin of bij Lidy van Dop. Vermeld s.v.p. de datum en uw naam.

Alvast hartelijk bedankt,  de bloemendames