Vakanties met aandacht

Dit is de titel van de brochure die het Vakantiebureau dit jaar heeft uitgebracht. In de ondertitel staat: voor senioren en mensen met een zorgvraag. Deze vakanties zijn er het gehele jaar door.
Er wordt een breed scala van mogelijkheden aangeboden op verschillende locaties gelegen in bosrijke omgeving. Tijdens de vakantieweken wordt er een programma aangeboden waaraan men geheel vrijblijvend kan deelnemen. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig, waaronder gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden.

Er kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden:

  • Gemengde seniorenvakanties: voor senioren met (lichte/intensieve) zorgbehoefte;
  • Seniorenvakanties zonder of met lichte zorg;
  • Vakanties voor mensen met een meervoudige beperking;
  • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie;
  • Combinatievakantieweek: mensen met een visuele beperking en senioren;
  • Zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar;
  • Vakanties voor mensen met de ziekte van Huntington;
  • Gezinsvakanties.

Indien u belangstelling heeft voor een vakantie of meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met Dick de Reus, djdereus@gmail.com.

Uw diakenen

te Schoonhoven en Willige Langerak